Damar Cerrahisi

 

Damar cerrahisinin alanına kalbin kendi damarları haricindeki diğer atar ve toplar damarlara ait hastalıklar girmektedir. Damar hastalıkları artan yaş ortalaması ile birlikte giderek artmaktadır. Türkiyede 65 yaş üzeri nüfus 1985'te %3,5 iken 2005 yılında %7 oranına ulaşmıştır. Ayrıca günümüzde insanlarda yaşam beklentiside uzadığı için damar hastalıkları, yaşlı nüfusun yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

Ülkemizde damar cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi şeklinde birleşik olmasına rağmen AB ülkelerinin birçoğunda ve ABD de ayrı bir ihtisas dalı olarak işlev görmektedir. Bu ülkelerde kalp cerrahları ile damar cerrahları ayrıdır. Özellikle son yıllarda endovasküler cerrahinin (Balon ve stentlerle damarların açılması) yaygınlaşmasıyla, damar cerrahisinin bir bölümü bu yolla yapılır olmuştur. Bazı durumlarda ise hem açık cerrahi hem de endovasküler cerrahi kombine edildiğinde sonuçlar daha iyi olmaktadır.

Bu sitede, önemli damar hastalıkları, damar cerrahisi ve endovasküler cerrahi konusundaki bigileri ve kişisel deneyimimi bulacaksınız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Murat Kayabalı

Bacak Atardamar Hastalıkları

Bacak Atardamar Hastalıkları

Bacak atardamarlarının daralması ve tıkanması şeklinde görülebilir ve en sık gorulen sebebi aterosklerozdur (damar sertliği). Damar sertliğine neden olan etkenleri arasında sigara içilmesi, yüksek kan kolesterol seviyesi, ailede kalp-damar hastalıkları olması, obezite (şişmanlık), diyabet (şeker hastalığı) sayılabilir.

Karın Anadamarı Balonlaşması (Aort Anevrizması)

Karın Anadamarı Balonlaşması (Aort Anevrizması)

Bir arterin (atar damar) çapının normal çapından %50 oranında artması anevrizma (balonlaşma) olarak adlandırılır. Büyük çoğunluğunda sebep damar duvarındaki esnekliği sağlayan maddelerin yaşla birlikte azalmasıdır.

Karotis (Beyine Giden Anadamar) Hastalıkları

Karotis (Beyine Giden Anadamar) Hastalıkları

Şahdamar (karotis) darlık ve tıkanıklıkları beyin fonksiyonlarının bazılarının kaybı ve geçici ya da kalıcı felç ile sonuçlanan inme ile direkt ilişkilidir. En önemli nedeni damar sertliği (ateroskleroz) olduğu için diğer kalp ve damar hastalıkları ile birlikte sık görülür.

Varis

Varis

Vücüttaki hucrelerin ihtiyaci olan enerji verici maddeler ve bunlarin kullanilabilmesi icin gerekli olan oksijen kalpten atardamarlar vasıtası ile dokulara gonderilir. Gönderilen bu kanın içindeki enerji maddeleri ve oksijen dokular tarafından kullanılır ve atık maddeler de bu kana eklenerek toplar damarlar tarafından kalbe temizlenmek üzere geri döner.


İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli  İstanbul
RANDEVU
0212 375 6565 - 6640 [dahili]   -  0212 375 6565 - 6641 [dahili]