Prof. Dr. Murat Kayabalı - Akademik Geçmiş

Prof. Dr. Murat Kayabalı, 1959 yılında Ankara'da doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1981 yıllında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu ve 1985 yıllında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Genel Cerrahi eğitimini tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı oldu. 1985 – 1987 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Periferik Damar Servisinde başasistan olarak çalıştı. 1989 yılında Doçent oldu ve aynı yıl Londra Charing Cross Hastanesinde damar cerrahisi eğitimi gördü.

1990 yılında New Orleans USA, Ochsner Clinic'te misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996 yılında Profesör ünvanını aldı. 1989 – 2002 yılları arasında Damar Cerrahisi dergisi editörlüğü görevini üstlendi. 1994 - 1998 yılları arasında Journal of Endovascular Surgery dergisinde Editorial Board üyeliği ve 2000 - 2005 yılları arasında Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Dr. Murat Kayabalı uzman olduğu 1985 yılından itibaren kesintisiz, 30 yıldır damar cerrahisi çalışmalarını sürdürmektedir ve bu sure içerisinde yaklaşık 4000’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk in-situ fem-pop bypassı 1989 yılında, ilk endovasküler anevrizma tamirini 1998 yılında uygulamış ve 380 karotis endarterektomisi, 170 endovasküler anevrizma tamiri, iki binin üzerinde alt ekstremite arteriyel rekonstrüksiyon operasyonu yapmıştır, 2003 yılından itibaren karotis, renal ve periferik balon ve stent işlemlerini uygulamaktadır. Böylece, hastalara kişisel hastalık profillerine göre, açık cerrahi girişim veya endovasküler (balon ve/veya stent) girişim uygulanması konusunda farklı tedavi önerileri sunulabilmekte ve bazı hastalarda her iki yöntemi kombine kullanabilmek (hibrid girişim) başarı şansını önemli düzeyde artırabilmektedir. Dr. Kayabalı 1989 ile 2009 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Ünitesinde, öğretim üyesi olarak ders vermiştir. 2003 yılından itibaren Florence Nightengale Çağlayan Hastanesinde Damar Cerrahisi Bölümünde görev almaktadır. 2010 yılında Avrupa Damar Cerrahisi board sınavını (European Board of Vascular Surgery) başarıyla geçmiştir.

 

European Board of Vascular Surgery

 

 


İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli  İstanbul
RANDEVU
0212 375 6565 - 6640 [dahili]   -  0212 375 6565 - 6641 [dahili]